4 Yaş Eğitim

4 Yaş Eğitim

4 Yaş Eğitim

Çocuklarımızın gerek kişisel girişimlerini, gerekse toplumsal yapı içinde doğru davranış biçimlerine saygınlıklarını üst düzeye çıkaracak aktiviteler çerçevesinde kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak öğretim sunmaya çalışmaktayız. Çocuklarımıza, bu kapsamda dil ve beden lisanlarını doğru kullanmalarını, vücut dillerinin etkisini yansıtmalarını, sosyal-duygusal bağlamlarda kurdukları ilişkide kendini gösterebilmelerini ve öz bakım becerilerinde yardımsız ihtiyaçlarını giderebilmeleri için okul öncesi eğitiminde titizlikle ilerlemeye gayret etmekteyiz.


Bu yolda kendi zevklerinin ve davranışlarının farkına varmalarını, hayal güçlerini kendi dünyalarındaki renklerle birleştirmelerini, her zaman empati kurarak karşıdaki insanı algılayabilmelerini, duyarlı ve saygılı, allah sevgisini gözeterek manevi karakter gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
Çocuklarımızın hayata atılmadan önce okulöncesi eğitimde kazandırılması gereken hedef ve kazanımları ana başlıklar halinde işleyerek inceliklerini veli –öğretmen-çocuk bütünlüğü şeklinde ilerlemesi için özverili bir yol izlemekteyiz..
Yalnızca yaşayarak öğrenmenin değil, anlayarak öğrenmenin yolunun okulöncesi eğitimin gerekleri olduğunu unutmadan, toplumun ve bireylerin sürekli değişen toplum ihtiyaçlarına yanıt verebileceklerine olanaklı eğitim yaşının bu süreçten geçtiğinin farkındalığı yaşamanın mutluluğu ile yeni adımlar atmaktayız.


Biz güzel kokarsak yani güzel ahlaklı yaşarsak o koku çocuğumuza da sirayet eder düşüncesi ile manevi değerler ölçüsünde uygulamalı, bütüncül yaklaşımla okul öncesi döneminin her alanında sağlam temelleri kurmaya niyetli şekilde ilerlemekteyiz.
Sosyal-duygusal anlamda ve dil diksiyonunu geliştirebilmeleri adına yaptığımız çalışmalarda düzgün ifade ve düzgün konuşmanın yanında, toplum önünde kendinden emin bireyler yetiştirmeye özen göstermekteyiz. Ne konuştuğunun farkındalığı içinde özgüveni sağlam olacak aktiviteler düzenleyerek çocuklarımızın kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak farkındalık oluşturmaktayız. Okulumuzun açıldığı günden itibaren günbe gün karşılıklı olarak birbirimize neler kattık mantığıyla çalışmalarımıza her yeni gün bir yenilik daha katarak ilerledik. Başta grup olabilme, grup içinde kuralları algılayıp uygulayabilme, arkadaş ilişkilerinde olması gereken özeni çocuklarımıza gösterebilme kapsamında etkinlikler düzenleyerek sizlerle paylaşımlarda bulunduk. anne yüreği, şefkati, inceliği nedir? Çocuğumuzu nasıl bu duygulardan mahrum bırakmadan şefkate, sevgiye doymuş şekilde velilerimize teslim ederiz hassasiyetiyle masum çocuklarımızın ellerinden tuttuk.

Psikomotor ve bilişsel becerilerine el değmiş bir uzman gözüyle görebileceğiniz, dergi ve çalışma sayfalarımızı hızlı bir zaman dili.